Skup

Jesteśmy zainteresowani zakupem maszyn tj.:

*Prasy: hydrauliczne, mimośrodowe, krawędziowe np. PYE, LEN, LEXN, LE

*Gilotyny

*Walce

*Zwijarki

*Zaginarki np. KM

*Wytaczarki np. W100A

*Wiertarki np. BR40 x 1250

*Tokarki np. TUR, TUM, Poręba

*Frezarki np. FWF, FNF

*Frezarki obwiedniowe

*Szlifierki np. BUC, BUAJ, BU, SPD, SPC

*Dłutownice, do kół zębatych